{[ message.text ]}

Fasaderenovering, Drammen

Buskerud fylke, Drammen

Veggkonstruksjon og utvendige fasader – Enebolig – byggeår 1972 Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Beskrivelse: Ut fra oppgitt byggeår forutsettes at ytterveggene over grunnmuren består av bindingsverk, og at vegger mot oppvarmede rom er isolert med byggeårets mineralull. Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Ved befaring ble det registrert mugg/svertesopp i ett utvendig hjørne i ett av soverommene, noe som tyder på kondens som følge av svak isolering. Kontroll av veggkonstruksjonene krever at veggflatene må åpnes, noe som ikke er relevant ved denne type undersøkelser. Ved befaring ble det ikke registrert åpenbare symptomer på skader eller avvik i de bærende veggkonstruksjonene over grunnmuren. Det må dog påpekes at bak råteskadet ytterkledning kan det være stedvise skjulte avvik. Utvendige overflater Beskrivelse: I 1. etg. er det type tømmermannspanel. Horrisontalt montert trepanel i gavlene. Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad: Tømmermanspanelet er fra byggeåret. Stedvise sprekkdannelser og råteskader og snarlig utskifting må påregnes. Denne delen av ytterkledningen gis TG 3. Deler av ytterkledningen i gavlene synes å være av "nyere dato" På grunn av betydelige råteskader og værslitasje av tømmermannspanelet gis utvendige overflater som helhet TG 3. NAVN PÅ MATERIALER? HVA SOM MÅ GJØRES ETTER BESKRIVELSEN? SKIFTE PANEL UTVENDIG - HUS OG CARPORT? EVENTUELT PRIS FOR MATERIALER? HVOR ER BILLIGST MULIG Å KJØPE? PRIS FOR JOBB? INKLUDERT ALT SOM SKAL, MED MVA … JEG MÅ VITE HVOR MYE PENGER MÅ JEG LÅNE. ÅRSTID FOR Å GJØRE JOBBEN? HOKKSUND Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Kjeller 92 80 80 Trapperom - gang - lagerrom m/plass til vaskemaskin - kjellerstue m/trapp til stuen i 1. etg. - bod - kjølerom - lagerrom. På grunn av rommenes tekniske tilstand har jeg ikke vurdert noen av rommene i kjelleren som P-rom. Netto takhøyde i kjelleren er ca 204-210 cm 1. etasje 93 87 80 7 Vindfang - gang - stue m/utgang - kjøkken - dusjbad m/toalett - toalettrom - 2 stk. soverom - bod - kjellernedgang - kott. I tillegge er det takoverbygget lagerplass/carport som har gulvflate ca 18-20 m2 og som ikke er medtatt i øvrig arealberegning. Sum bygning: 185 167 80 87 Hvem skal oppdraget utføres til : Privatperson

 • Poststed Drammen
 • Kunder Privatperson
 • Tidplan 22 Jun 2017
 • Eiendomstype: Enebolig
 • Følgende størrelse på området må korrigeres: 115
 • Følgende deler er dekket for behandlinger: Fasade
 • Antall etasjer som det gjelder: 1
Opphandling avsluttet

 • J bad om anbud på pristilbud for Fasaderenovering, Drammen 2017-05-24 07:27:39

Vil du gjøre som J i Drammen? Be om gratis tilbud på Renovering murstein & gipsfasade

Akkurat nå

 • Lisa bad om anbud på pristilbud for Vaskehjelp hjemme, Brumunddal

 • Marisa bad om anbud på pristilbud for Vaskehjelp hjemme, Ølve

 • Tone bad om anbud på pristilbud for Vaskehjelp hjemme, Bøverbru

 • Daniel bad om anbud på pristilbud for Leie Limousine, Stavanger Lufthavn

 • Ove bad om anbud på pristilbud for Vaskehjelp hjemme, Frogner

 • Mehr bad om anbud på pristilbud for Lokal rengjøring, Hakadal

 • Maria bad om anbud på pristilbud for Finsnekker & møbelsnekker, Oslo

 • Lasse bad om anbud på pristilbud for Vaskehjelp hjemme, Bjørkelangen

 • Cecilie bad om anbud på pristilbud for Betong arbeid, Bergen

 • Oscar bad om anbud på pristilbud for Leie Limousine, Buvika

Ingen oppstyr men direkte beskjed, på en gang. Utmerket! Kan derfor anbefale Dorunner som en god samarbeidspartner.

Patrik Rosén,

Siste uken har 2 kunder fått hjelp, idag er det din tur.

Lag en forespørsel