{[ message.text ]}

Å bruke Dorunner er gratis, enkel, sikker og smart

  

Sjekkliste for innkjøp

Vi på Dorunner bryr oss om din opplevelse, derfor vil vi oppfordre alle våre bruker å følge de nedenfor nevnte anbefalinger for å øke sannsynligheten for at du får hjelp på din tilstand og slipper unødvendige misforståelser med leverandøren din. 

Før du velger tjenesteleverandør

· Sørg for at du har alle tillatelser klare, for eksempel byggetillatelser.

· Ta inn forespørsler fra flere forskjellige leverandører. Det gir deg et bedre utgangspunkt for ditt valg.

· Be om referanser. En anerkjent bedrift bør ikke ha noen innvendinger til dette.

· Pass på at bedriften har F-skatt, er MVA kvalifisert og forsikret, holder dagens kvalifisering/ sertifisering og har ingen gjeld eller kreditthistorie.

Merk at Dorunner gjør kontroll når bedriften blir tilknyttet og rutinemessig, men det blir aldri garantert gjeldende status for våre tilknyttede tjenesteleverandører.

Etter at du har valgt tjenesten

Før du begynner, bør du etablere en avtale med leverandøren som regulerer.

· Omfang av arbeidet

· Begynnelsen og slutten  på prosjektet

· Prisen inkludere eller ekskludere materiale, reiser og andre tilknyttede kostnader

· Enhver forsinkelse og merarbeid

Under arbeid.

· Lagre kommunikasjonen med din leverandør og fakturaer og kvitteringer. Det kan også være en god idé å fotografere under arbeid.

-        Hvis du er usikker på noe, ta kontakt  med en proffesjonell bransje

Viktig informasjon for brukere användare

Når det gjelder å kjøpe tjenester, skjer det lett at kunden og tjenesteleverandøren har ulike synpunkter i utfallet på de besøk som er blitt utført. Den beste måten å unngå dette på er å være nøye i ditt valg av leverandør og de vilkår for utførelsen av arbeidet.

Nedenfor går vi gjennom de viktigeste punktene som du bør vite om. Den første delen så tar vi hånd om; Hvis du ikke er fornøyd, Reklamasjon, Garanti, Forsinkelser, Materiale og Inspeksjon.

Lengre ned på siden vil du finne tips som er gode å ha før du ansetter noen. Dette er supplert med informasjon om Skriftlig avtale og Pris og betaling.

Hvis du ikke er fornøyd?
Er du og håndverkeren ikke enig? I så fall kan det være lurt å følge disse trinnene for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Snakk med din håndverker. Ifølge loven, skal alle forbrukers klager bli innsendt til håndverkeren. I de fleste tilfeller er det mulig å komme frem til en løsning som både kan akseptere. Trenger du hjelp med en klage, går det å få hjelp av Forbrukerrådet. I neste trinn kan det være på tide å kontakte en formann. Hvis det viser seg at feilen finnes,har håndverkeren rett til å rette opp feilen. Forbrukeren har i sin tur rett til å vente med betalingen, til arbeidet er helt ferdig. Blir ikke sluttresultatet helt etter din smak, kan en prisreduksjon være verdt å ta opp med håndverkeren.

Kontakt håndverkerens bransjeorganisasjon. Om håndverkeren din er med i en bransjeorganisasjon, så kan du gå dit med klagen din. Mange bransje organisasjoner har egne forsikring, garant og fond for sine medlemmer og kunder.

Er du medlem av noen forening? Sjekk med dem i et slikt tilfelle at de kan hjelpe deg med gratis informasjon og råd. Eksempel på bolig forening i Sverige er «Villaägarnas riksförbund».

Kom i kontakt med Forbrukerrådet. Hver kommune har et Forbrukerråd som du kan gå til. De gir deg råd i tvister etc. Be om å få saken prøvd. 

En klage gjør du gjennom å gi beskjed til leverandøren, for eksempel håndverkeren, at du ikke aksepterer tjenesten og mener at det ikke er riktig. Klagen er til for deg som forbruker, for å bevise at noe er feil till forskjell fra når du drar nytte av håndverkerens garanti.

• Når det gjelder fast eiendom(hjem, feriehjem etc.) vil du ofta ha en garanti. Dette gjelder F.eks. når du har fått hjelp med å fullføre maleriet, bygging av altanen etc.

• For personlige eiendeler, for eksempel kjøkkenskap, bord etc. Så gjelder det e annen garanti.

I tillegg bør du være oppmerksom på noen lovfestede rettigheter som du som forbruker har.

• Kjøper du selv materialet så gjelder en garanti på selve materialet.

• Som forbruker bør du allti gjøre en klage til den personen som du kjøpte tjenesten eller tilførsel av. Hvis håndverkeren eller byggelederen henviser deg til produsenten eller tredje part, for eksempel, da gjør han feil.

En klage må være innlevert i rett tid. Innen to måneder regnes alltid som i tide i Sverige. Hvis du venter lengre enn to måneder så er det et spørsmål om vurdering. Garanti er noe som er gitt frivillig av håndverkere. Hvor lenge og hvor langt dette er, er ulike for  hånderkere, så hold tett styr på dette.

Garantien betyr at hvis det oppdages feil, på det som medfølger i garantien, så er bevisbyrden hos ham eller henne.

Husk at hvis du velger å kjøpe materialer, så se til at du får med materialet i håndverkeren sin avtale eller ei. Hvis han eller hun gjør dette, da gjelder garantien for håndverker også for dette materialet.

Skadene vil bli gjeldende dersom håndverkeren sårer deg eller at skaden er relatert til noe som håndverkeren er ansvarlig over. De tre ulike typer skader er skade på eiendom, personskade eller økonomiske tap. Ved skade er det viktig at du kan bevise at skaden som skjedde med deg, husk også at du bør holde kostnadene nede.

• Hvis din eiendom blir skadet, har du rett til erstatning. Eksempler på slike skader er, riper i gulvet, hull i veggen eller sølt maling. I tillegg er håndverkeren ansvarlig for å ikke skitne til det unødvendig, for eksempel å dekke til møbler ved sliping av gulvet.

• Forsinkelse i arbeidet fra håndverkeren sin side kan også gjøre deg berettiget til å kreve erstatning fra håndverkeren. Dette kan forhandles før arbeidet starter, i form av en straffavgift.

Avbestilling er en rett av deg som forbruker. Dette kan gjøres før arbeidet er ferdig, men du må da erstatte håndverkeren for:

• Det arbete som han eller hon utfört redan

• Videre arbeid som er uunngåelig

Kjøp av varer

• Tap som oppdratt av håndverkeren pga. slått ned andre jobb.


Inspeksjon er en måte å kontrollere om håndverkeren utført sitt jobb profesjonelt. Konsulter med en ekspert. Bli enig med håndverkeren som skal betale for dette og hvem som velger eksperten. En ekspert har krav på seg å være upartisk og å vite det vesentlige. Hvis han klager over at det finnes feil, så har du rett til å holde tilbake så mye av vederlaget som det vil koste å fikse feilen.

Krever skriftlig kontrakt? 

Det er ikke noe krav å skrive skriftlige kontrakt med håndverkere , och det hører verken til vanligheten at dette blir gjort. Selv om muntlige avtaler gjelder like mye som skriftlie, er det nok best at dere sammen skriver ned ditt samtykke. En måte å unngå langvarige diskusjoner der ord kan stå mot ord.

Når du som forbruker, leier en håndverker for å få en tjeneste utført så er dine rettigheter beskyttet av Forbrukerrådet. Den gir deg somforbruker rettigheter men også utøverens forpliktelser. Dessuten er loven rettshåndhevelse til forbrukeren sin fordel, det betyr at vilkår og avtaler mellom deg og tjenesteutøveren som er verre for deg er ugyldig. Derimotr er vilkår og avtaler som er til din fordel gyldig og tjenesteutøveren er bundet til dem.

 

Pris og betaling

Det finns hovedsaklig tre forskjellige metoder som vanligvis gjelder ved kompensasjon for utført arbeid. Disse er Fast prisOmtrentlig pris og Løpende regning. Uansett hvilken type av kompensasjonsform dere velger så de til å vite hva som inngår og hva som vil koste ekstra.
• Fast pris betyr at prisen ikke kan bli endret. Du vet hva arbeidet kommer å koste selv om det kan tilkomme uventede hendelser.
• Omtrentlig pris da er det istedet din håndverker som anslår hva arbeidet vil koste.Her gjelder hovedregelen at priset ikke skal overskrides med mer enn 15% (i Sverige), for land og rivningsarbeid gjelder i noen fall 25% (i Sverige).
• Løpende regning betyr at du betaler håndverkeren per time. Dere gjør en avtale om en timepris, dette bør suppleres med et pristak. 

Når det kommer til forskuddsbetaling så bør det generellt unngås. Når arbeidet er utført har håndverkeren rett å kreve deg på betaling. Mens du har rett til å holde den del av betalingen som gjelder den del av arbeid som du ikke har godkjent. Denne muligheten gjelder ikke ved forskuddsbetaling. Ved større arbeid kan istedenfor arbeidet deles opp i etapper, med betaling, hvorpå noe av arbeidet er gjort og godkjent. Som forbruker har du rett til en spesifisert faktura, og trenger da ikke å betale før du får denne. 

Spar alltid kvitteringene. Anbefalingen er at man som forbruker bør spare kvitteringer i minst tre år. Disse vil komme godt med ved domstolene klager, selv om det ikke nødvendig ved tilfeller.

Dorunner sin rolle. Vår nettside har som mål å knytte sammen tilgjengelige tjensteleverandører med personer, bedrifter og bostedsforeninger som er i behov av hjelp. Dorunner/Dorunner AB er ikke ansvarlig for noe som kan oppstå etter det at du som bruker valgt din tjenesteleverandør. Vi på Dorunner oppfordrer alltid våre bruker å ta referans(er)på den bedrift som dere har valgt som leverandør, og følge de generelle retningslinjene for innkjøp av tjenester.

Slik fungerer Dorunner Anbud

1. Beskriv hva du trenger hjelp med

Vi kontakter lokale leverandører

2. Sammenlign og velg mellom flere leverandører

Les anmeldelser og referanser

3. Få jobben utført av en kvalitetssikret fagmann