{[ message.text ]}

Å bruke Dorunner er gratis, enkel, sikker og smart

Dorunner eies av Dorunner AB. For at Dorunner.no skal være en hyggelig, sikker og velfungerende nettside så har vi følgende vilkår og regler.

For å gjøre en forespørsel

Det koster ingenting å gjøre en forespørsel. Alle som gjør en forespørsel om tilbud godkjenner at Dorunner sender ut kontaktopplysningene til bedrifter som er koblet til Dorunner og som passer inn på henvendelsen.Alle som gjør en forespørsel på Dorunner er ikke bunden å leie en bedrift fra Dorunner. Imidlertid er det ikke tillatet å lage useriøse eller fiktive forespørsler, en reell behov av hjelp må gis. Det er heller ikke tillatt å ærekrenke enhver person eller bedrift eller skrive ulovlige og uetiske saker i en forespørsel. Misbruk vil bli anmeldt. Det er ingen garantier for antall svar som genereres av en forespørsel. Dorunner garanterer ikke nøyaktigheten i de svar som kommer uten treffer kun forespørsler med bedrifter basert på valg av kategorier og regioner. Men derimot stiller Dorunner krav på koblede bedrifter å følge Dorunner sine regler. Dorunner tar takknemlig imot anmeldelser av bedrifter som ikke følger våre regler på info@dorunner.no.

Innholdet i medlemsprofil

Når man blir bedriftsmedlem på Dorunner blir det skapt en medlemsprofil. Medlemsprofilen er utformet for at gjøre det mulig for Dorunner å matche medlemsbedriftene med aktuelle forespørsler om tilbud. Linker til forespørsler sendes såkalte match-mail via e-post. E-postadressen er sentralt for et medlemskap. Medlemsbedriften er ansvarlig for å oppgi en gyldig e-postadresse. Dorunner er ikke ansvarlig for tapte match-mail på grunn av unøyaktige eller inaktive e-postadresser. Det er opp til medlemsbedriften å informere Dorunner om eventuelle oppdateringer av en e-postadresse. Dorunner er heller ikke ansvarlig for tapte match-mail på grunn av fulle e-postprogram eller på grunn av e-post som havnet i såkalte spam-filter. Derimot så hjelper Dorunner gjerne til med å gjøre sitt ytterste med å få sortere ut denne typen av problem.

Innholdet i medlemsprofilen skal være lovlig og riktig, og gjelde den betalende bedriften. Dorunner forbeholder seg retten å endre eller fjerne sånt som bryter mot våre regler. Dorunner forbeholder seg retten å avgjøre om en bedrift ikke bør havne i en bestemt kategori. Dorunner forbeholder seg også retten å nekte bedrifter å legge opp seg i det hele tatt.

Tilbakebetaling og utelukkelse

Tilbakebetaling av innbetalinger skal ikke forekomme. Dorunner stiller krav på gyldig organisasjonsnummer, gyldig F-skatt, merverdiavgift og at bedriften oppfyller våre krav for kredittvurdering. Dorunner har rett å kontinuerlig utføre kontroller av tilknyttede bedrifter, og utelukke bedrifter som ikke oppfyller kravene.

Dorunner stiller krav på at innholdet i medlemsprofiler skal være etisk riktig. Medlemsprofiler med støtende innhold, useriøse eller villedende meldinger, overdreven informasjon eller påståenden er ikke tillatt. Dorunner forbeholder seg retten til å avgjøre når en medlemsprofil bryter mot reglene og har rett å uten å henvende seg, å fjerne bedriften. Dorunner samler regelmessig på vurderinger og feedback fra våre bruker. Dorunner forbeholder seg retten å umiddelbart utelukke en bedrift som ved gjentatte ganger viost dårlig dømmekraft, vært truende mot kunden, ikke tatt god hånd om sin tjeneste, bryter mot Dorunners generelle vilkår og regler, eller på annet sett oppført seg useriøst.

 

Kjøpsvilkår og betingeler for medlemsbedrifter

For å motta og svare på forespørsler på Dorunner må man bli medlem. For å bli medlem så må man koble til sin bedrift og betale inn et forskuddsbeløp etter avtale om beløp med Dorunner sin personal. Tilknyttede bedrifter godkjenner at Dorunner sender ut oppdragsbeskrivningar til den angitte e-postadressen. Å kun lese forespørsler er uten kostnad, men å motta kontaktopplysninger til kunden koster penger. Å kjøpe kontaktopplysninger er en mulighet og ikke et krav. Tilknyttede bedrifter får et konto på Dorunner. Når man kjøper kontaktopplysninger til kunden, skal det dras et beløp fra kontoens balanse, som må fylles på i forhånd.

1. Prisene

Alle priser for Dorunners tjenester er ekslusive moms.

2. Betaling

Betaling av saldo skjer via faktura etter avtale per telefon med Dorunner sin personal og er derfor bindende, eller ved å betale på dorunner.no og dette skjer da via Paysons betalingsløsninger med kort. Payson har sine regler for betalinger som gjelder da. Innbetalte penger for påfyll av saloden på dorunner.no vil ikke bli refundert. Et saldo på Dorunner er gyldig til det er oppbrukt eller under avtalt periode. Ved forsinket betaling så er krav for betalingspåminnelse(60 kr) og eventuellt også inkasso (180 kr). Ved forsinket fakturabetaling forbeholder seg Dorunner AB retten å holde tilbake tjenesten til betaling har skjedd. Videre kommer eventuelle resulterende avgifter, som følge av forsinket betaling, å bli trukket fra den aktuelle saldoen.

3. Leveransetid

En medlemsprofil vil vanligvis dukke opp på nettsiden innen 24 timer. Dorunner forbeholder seg risken for forsinkelser på grunn av helligdager som havner nære en ordre.

Vilkår for bruk

1. Ansvar

Medlemsbedrifter er ansvarlig for sin medlemsprofil. Dorunner er ikke ansvarlig for annonserte tjenester fra medlemmer. Dorunner er ikke del av i de kontrakter eller transaksjoner som oppstår mellom bruker og medlemsbedrifter på Dorunner.no. Dorunner er heller ikke ansvarlig for brist, skade eller annen tvist som kan oppstå som et resultat av henvendelser gjennom Dorunner.

2. Copyright

Alle rettigheter til tekster i medlemsprofilen og eventuelle bilder blir overlatt til Dorunner AB/Dorunner. Alle rettigheter som er tilknyttet til en forespørsel (beskrivelse, plass, navn, telefonnummer og e-postadresse) må anses som Dorunner ABs eiendom. Å kopiere og distribuere eller på annen måte markedsføre disse opplysninger uten Dorunner ABs tillatelse er et brudd mot opphavsretten. Ophavsretts vern kan ikke omgås ved å for eksempel reformulere en beskrivelse. Overtredelse av denne bestemmelsen, ved å for eksempel selge forespørsler til tredje parter, eller bruke forespørslen på en annen nettside enn www.dorunner.no, betyr at bedriften umiddelbart vil bli utelukket fra tjenesten og blir da mål for erstatningskrav som motsvarer direkte og indirekte skader som forårsaket av Dorunner AB Dorunner.

3. Kompensasjon

Dorunner er ikke ansvarlig ved eventuelle tekniske forstyrrelser i tjenesten. Dorunner er ikke ansvarlig ved skade som kan lede til manglende eller sene treffer av forespørsler og bedrifter. Ingen kompensasjon blir utgitt heller om Dorunner ble nødt til å endre  medlemsprofilen på grunn av at denne ikke stemte med Dorunner sine regler. Dorunner er heller ikke skyldig å gi kompensasjon på grunn av feil informasjon, typografiske feil, tap eller korrupsjon av data av informasjon på Dorunner.no.

4. Sikkerhetsgaranti

Sikkerhetsgarantien betyr at en medlem kan få penger kreditert på sin saldo. Derimot skjer det aldri tilbakebetaling i ekte penger. 

Sikkerhetsgarantien gjelder i følgende tilfeller:
1. Oppdraget er feil eller grovt utilstrekkelig i sitt innhold, f.eks.ved ugyldige kontaktopplysninger.
2. Kunden har ansatt en annen leverandør allererde når medlemmen tar kontakt for første gangen.
3. Kunden blir oppsøkt ved flere tilfeller, men ingen respons.

Følgende vilkår gjelder for kreditt ska utføres:
1. Medlem skal ta kontakt med opposisjon innen syv(7) dager etter kjøpet. 
2. Medlem skal sende informasjon til info@dorunner.no med opplysninger om hvilken oppdrag det gjelder, tid for kjøpet, og en grunn for begjærelse av kredittvurdering.
3. Oppdraget får ikke være eldre enn fem(5) dager når kjøpet skjer.

Retten til sikkerhetsgarantien forfaller for medlemmen om Dorunner anslår at garantien blir misbrukt.

5. Personopplysninger

For å skape en medlemsprofil hos Dorunner krever vi noen personopplysninger og bedriftsinformasjon. Dorunner sparer og bruker disse opplysninger i virksomheten for å oppfylle plikten til den tilknyttede bedriften.Dorunner gir ikke ut personopplysninger til tredje part. Ifølge Personopplysningsloven har medlemsbedriften rett å få tilgang til den informasjon som Dorunner har registrert. Om informasjonen er uriktige, ufullstendie eller irrelevante klan medlemsbedriften be om at informasjonen blir rettet eller slettet. I så fall, ta kontakt med kundeservice på e-post info@dorunner.no. Dorunner har rett til å publisere eventuelle kundeevalueringer om medlemdsbedriften.

6. Markedsføring

Dorunner har rett å sende informasjon til annonsøren, og å markedsføre produkter og tjenester fra Dorunner eller Dorunners partnerbedrifter.

7. Overlatelse av kontrakt

Dorunner har rett til å overlate dette kontraktet mellom Dorunner og den tilknyttede medlemsbedriften inkludert, men ikke begrenset til, hele eller deler av tilhørende rettigheter og/eller skyldigheter til tredje part. Medlemsbedriften kan ikke overlate kontraktet eller tilhørende rettigheter og skyldigheter til tredje part.

8. Endringer

Dorunner har rett til å endre disse vilkår over tiden på eget initiativ, om lover og regler så krever det. 

9. Gjeldende lov

Tjenester på Dorunner.no henvender seg hovedsakelig til norske selskaper. Tjenesten er levert fra Sverige og det er Svensk lov som gjelder. 

10. Misbruk

Ved mistanke om at en bedrift virker useriøs og/eller på annen måte bryter mot regler og vilkår så har Dorunner rett å blokkere bedriften i avventen på etterforskninger. En overbevisning kan lede til oppsigelse. 

11. Endrede vilkår

Vilkår og regler kan endres.Ved større endringer så vil brukerne bli gitt beskjed via e-post. Aktuelle regler og vilkår finns på www.dorunner.no, og det er opp til brukeren å selv gå inn og lese dem med regelmessig.Gjennom å fortsette å bruke tjenesten så vil det vise at bedriften har godkjent de endrede reglene og vilkårene. En medlem kan avregistrere seg fra Dorunner gjennom å sende en e-post til info@dorunner.no

Slik fungerer Dorunner Anbud

1. Beskriv hva du trenger hjelp med

Vi kontakter lokale leverandører

2. Sammenlign og velg mellom flere leverandører

Les anmeldelser og referanser

3. Få jobben utført av en kvalitetssikret fagmann